Hildegard von Bingen
(1098-1179)

Francis Bacon
(1561-1626)Rene Descartes
Renatus Cartesius
(1596-1650)

 

Jan Amos Komensky
Johann Amos Comenius
(1592-1670)

#

John Wilkins
(1614-1672)Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716)

 Isaac Newton
(1643-1726/27)

August Theodor von Grimm
(1805-1878)Johann Martin Schleyer
(1831-1912)L.L. Zamenhof
(1859-1917)Lev N. Tolstoj
(1828-1910)


Jan Baudouin de Courtenay  
(1845-1929)

 Hugo Schuchardt
(1842-1927)Giuseppe Peano
(1858-1932)Louis Couturat
(1868-1914)Wilhelm Ostwald  
(1853-1932)Hector Hodler
(1887-1920)Edmond Privat
(1889-1962)

Ren� de Saussure
klick (1868-1943)

Edgar von Wahl
(1867-1948)

Josef Stalin
(1878-1953)Ernest K. Drezen  
(1892-1937)Otto Jespersen
(1860-1943)

Edward Sapir  
(1884-1939)Ivo Lapenna  
(1909-1987)

Istvn Szerdahelyj  
(1929-1987)Tazio Carlevaro
(1945-)A.D. Duličenko
(1941-)

Beim Klick auf das jeweilige Bild erh�lt
man Informationen �ber die entspr. PersonPrivater, unabhaengiger Blog von Andreas Kuenzli (Schweiz) zu den Themen "kuenstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" und verwandte Themen
Privata, sendependa blogo de Andreas Kuenzli (Svislando) pri la temoj "artefaritaj universalaj lingvoj", "interlingvistiko", "Esperanto-movado" kaj parencaj temoj
A. Beitraege (Artikel und Studien) von Andreas Kuenzli
A, Kontribuajoj (artikoloj kaj studoj) de Andreas KuenzliGeschichte der Plansprachen-Bewegung
Histororio de la planlingva movado

Russland / Sowjetunion
Ruslando / Sovetunio

Zur Geschichte des Esperanto im Zarenreich (bis 1917)  (Nov. 15) pdf
Zur Geschichte des Esperanto in der Sowjetunion unter Stalin (Juli 2013, ergaenzt Nov. 15) pdf
Teil 3 ueber die Esperanto-Bewegung in der Sowjetunion nach 1953, Teil 4 ueber Polen und Teil 5 ueber Bulgarien folgen 2016
Demandoj kaj respondoj pri la sovetia Eo-movado
 
II  pdf
Stalin lernis Esperanton!
pdf
Lev Kopelev ueber Esperanto
htm


Osteuropa
Orienta Europo

Der Wahrheit nicht ganz verpflichtet: Esperanto in der DDR pdf
Recenzo pri la libro de T. Bendias pri la historio de la Esperanto-junularo en GDR pdf

Georgi Dimitrov kaj Esperanto pdf
Historio de la Esperanto-movado en Bjalistoko pdf

 

Schweiz
Svislando

9a Universala Kongreso en Berno 1913 (artikolo kun dokumentaro) pdf
Milito kaj paco lau Hector Hodler pdf
Skiza historio pri la instruado de Esperanto en Svislando (el: Svisa Enciklopedio Planlingva, verkita de A. Kuenzli)
Pri la uniformo de Rene de Saussure kaj la familia lingvo de Arthur Baur pdf
Plansprachen in der Schweiz pdf  II pdf
Geschichte der Plansprachen in Bern pdf
L.L. Zamenhof kaj Svislando pdf

Schweizer Esperanto-Geheimbericht pdf
Percepto de la planlingva demando en Svislando pdf

 

Schweizer Plansprachen-Lexikon
Svisa Enciklopedio Planlingva

Alte Archiv-Seite (aktualisiert) htm

 

Kritik der Esperanto-Bewegung
Kritiko de la Esperanto-movado

Esperanto ad acta: Bericht zur Situation des Esperanto 2015 (Aug. 15) pdf
Laulanda analizo pri la 100a Universala Kongreso: Kie estas la milionoj?
(aug. 15) pdf
Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten": Zamenhof war kein Pole!
pdf

Kial Esperanto ne estas nur pola nacia heredajo (Dez. 14) pdf
Wie Esperanto zu einem Gag der Spasskultur gemacht wurde (Nov. 14) pdf
Strategia Plano de la "Nova Esperanto-movado" kaj memorando 14 de www.planlingvoj.ch pdf
Komento pri la Strategia Vizio de UEA pdf
Demokratiefeindliche Toene an Esperanto-Weltkongress in Argentinien pdf
Esperanto und Interlinguistik im 21. Jahrhundert - wie weiter? pdf
Enketo pri eraroi de Esperanto (majo/junio 2013) pdf
Enketo inter UEA-delegitoj (2010) pdf
Inter finvenkismo kaj raumismo htm
Rezolucio pri alvoko demisii de la 6.8.2012 pdf
Zum aktuellen Stand des Esperanto pdf
Schweizer Esperanto-Geheimbericht pdf

Danko okaze de la aljuĝo de la Grabowski-premio pdf
Distancigho de la "Premio Grabowski" pdf
13 hipotezoj pri Esperanto (2012) pdf

Kritiko? Ne dankon! pdf
Kompleta Ba(r)last(on)o pdf
Skiza historio de UEA (lau la revuo "Esperanto") pdf

 


Interlinguistik
Interlingvistiko

Baudouin de Courtenay, Plansprachenfrage und Esperanto-Propaganda (Nov. 14) pdf
Slavische Einfluesse und Elemente im Esperanto (Sept. 15) pdf
Mario Pei kiel interlingvisto
pdf

Aldonaj bibliografiaj notoj pri Edgar von Wahl pdf
Interlinguistik (Sakaguchi) pdf
Interlinguistik (Blanke) pdf

 


L.L. Zamenhof und andere Plansprachen-Erfinder
L.L. Zamenhof kaj aliaj planlingvaj a
ŭtoroj

Zamenhof-Biographie von A. Kuenzli (Harrassowitz 2010) htm
Analiza komento pri la "Alvoko al la diplomatoj" de L.L. Zamenhof de 1915 (majo 15) pdf

Zamenhof, Genevo 1906, kaj Ruslando 2014
pdf

L.L. Zamenhof pri J.M. Schleyer kaj ties Volapuek pdf
Bjalistoko en la Zamenhof-biografioj pdf
Zamenhof-kongresparoladoj 1905-12 pdf
Zamenhof kaj Pollando pdf
Pri la identeco de Zamenhof pdf
Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten": Zamenhof war kein Pole! pdf
Kial Esperanto ne estas nur pola nacia heredajo (Dez. 14) pdf

Zamenhof kaj la juda demando pdf
Hillelismus (deutsche Uebersetzung von A. Kuenzli) pdf
L.L. Zamenhof kaj Svislando pdf
Zamenhof vidata de la komunistoj pdf

100 jarojn post la morto de Louis Couturat (1868-1914) pdf


Geschichte Osteuropas
Historio de orienta Europo

Kiel Lidia Zamenhof pereis en Treblinka (dec. 15) pdf
La tataroj de Krimeo (aug. 15, daurigo de la teksto sekvos) pdf
Kiel Josip Broz Tito farighis komunisma krimulo
(aug. 15) pdf
Kiam en la infero de Kovno fluis la sango. Holokausto en Litovio 1941-44
(majo 15) pdf
Ausvico 2015, Putin, la judoj kaj la antisemitismo
pdf

Rusoj shatas Stalinon pdf
Respondo de ruslanda esperantisto pdf
3 hipotezoj pri Ruslando kaj Ukrainio pdf

Iamaj tabuoj kaj sekretoj chirkau Georgi Dimitrov pdf
Atentinda memuaro pri la kontrau-armena genocido pdf
Historio de Bjalistoko pdf


"Sprachenfrage"
"Lingva problemo"

La angla lingvo kreos novan mondordon pdf
Lingva justeco lau Philippe van Parijs pdf
Sprachenfrage in Europa und Esperanto pdf
Themen- und Buchbesprechung Eurolinguistik pdf
Englisch in der Schweiz pdf
La angla lingvo en Svislando pdf

 


Menschenrechte
Homaj rajtoj

Homaj rajtoj 2014/15: Internacia superrigardo (aug. 15) pdf
Homaj rajtoj en Vjetnamio
pdf
Senlegenda biografio de Ho Chi Minh
pdf

Senlegenda biografio pri Fidel Castro Ruz pdf
Kubo: Politika raporto 2010 pdf

 


Varia
Diversajoj

Ferdinand Hodler - Epizodoj el lia vivo (biografio originale verkita) (aug. 15) pdf
Hector Hodler kaj Augustine Dupin kiel modeloj en la pentrajoj de Ferdinand Hodler
(aug. 15) pdf
Pri Irina Bokova kaj ties partopreno en Moskvo la 9an de majo 2015
pdf

Pripensajho pri la salutmesagho de la islanda shtatestro pdf
Sekspiro en Svislando pdf
Nekrologoj pri forpasintaj rusaj verkistoj (2008) pdf
Jan Tomasz Gross kaj la kritiko pdf
Forpasis Tony Judt pdf

 


Rezensionen
Recenzoj

Diversaj recenzoj de A. Kuenzli de la pasintaj jaroj pdf
Recenzo pri la libro de T. Bendias pri la historio de la Esperanto-junularo en GDR pdf
Recenzo: "Mia stelo" de Felicja Raszkin-Nowak pdf
Recenzo: "Mia stelo" de Felicja Raszkin-Nowak (Israela E-isto) pdf

Recenzo pri libro pri E. Bokarjov pdf
Eŭropa Unio. Lingvaj kaj kulturaj aspektoj: Referaĵoj kaj diskutintervenoj htm
Interlinguistik (Sakaguchi) pdf
Interlinguistik (Blanke) pdf

Pri Lapenna pdf
Europaeisches Sprachdenken. Von Platon bis Wittgenstein pdf
Sprache im Sinne von Liebe. Rezension des Romans "Gruener Engel Blaues Land" von Dagmar Leupold pdf
Recenzo: Bronstejn:  Legendoj pri SEJM pdf
Recenzo: Samodaj: Esperanto kaj vivo pdf

Recenzo: Cherpillod la Franco pdf
Recenzo: Interlingvistiko por laikoj pdf
Themen- und Buchbesprechung Staat und Sprache in Europa pdf
Anmerkungen zum grossen Woerterbuch von Krause pdf

La vengxo de la recenzantoj - Die Rache der Rezensenten: Repliko pri la kritiko kontrau la Zamenhof-biografio de A. Kuenzli pdf

Bibliografio de la verkajhoj de A. Kuenzli pdf

 

 


B. Externe Ressourcen
B. Eksteraj resursoj

 

Interlinguistik

Couturat/Leau: Histoire de la langue universelle (1903) u.a. Werke dieses Autors
Dulichenko: Mezhdunarodnye vspomogatelnye jazyki (1990) pdf

Brugmann/Leskien: Zur Kritik der kuenstlichen Weltsprachen
Baudouin de Courtenay ueber die Internationale Sprache (polnisch)
Baudouin de Courtenay ueber "Vorwuerfe an Esperanto" (polnisch)

Das Konzept der "Universalsprache" im 17. Jahrhundert  II
"Lingua generalis" (Leibniz)

"Monadologio" (Leibniz)
R. Kniele: Das erste Jahrzehnt der Weltsprache Volapuek
Werke J.M. Schleyers
Volapuek und Esperanto in Konstanz  Besprechung
Plansprachen bei Julius Lott
Plansprachen bei Leon Bollack
Plansprachen bei Wilhelm Ostwald
G. Peano: Vocabolario de Latino Internationale (1904)

Waldemar Rosenberger: Woerterbuch der Neutralsprache (1902)
Waldemar Rosenberger: Ueber den jetzigen Stand der Weltsprache (1903)
G. Peano: Rene de Saussure: Die Maengel des Esperanto (1908)
Werke Hugo Schuchardts
Werke Leopold Einsteins
Werke Alfred Hermann Frieds
Grammaire complete de la Langue Internationale Ido (1907)
J. Stalin: Marksizm i voprosy jazykoznanija. Otnositelno marksizma v jazykoznanii.  Dt.
Mario Pei: One language for one world (1968)
Ermar Svadost: Kak vozniknet vseobshchij jazyk? (1968)

Esperanto en Perspektivo (Lapenna, 1974)
Esperantologija i interlingvistika / Esperantologio kaj interlingvistiko (russ./sowjet.)

Eco: Die Suche nach der vollkommenen Sprache  Rezension (Zeit)  Rezension II
Ueber I. Szerdahelyi
Ressourcen von CRECLECO / P. Seriot
Slavische Plansprachen
Concise Encyclopedia of the original Literature of Esperanto (G. Sutton)
Plena analiza gramatiko de Esperanto (PAG)

vortaro.net - Plena Ilustrita Vortaro (PIV) online
Esperanta Bildvortaro
pdf


Movada kritiko

Paroladoj de Ivo Lapenna  II  III
Kio bremsas la movadon (Jerzy Leyk)
Chu Esperanto postvivos la jaron 2045? (T. Carlevaro)
UEA en konscio de esperantistoj

 


 Geschichte

Historio.ru
Deutsche Kriegspropaganda in "Internacia Bulteno" von 1914-18  Studie dazu pdf
Verfolgung der Esperanto-Anhaenger im Dritten Reich pdf
Hitlerrede in "Germana Esperantisto" von 1933

Stalin-Rede in "Mezhdunarodnyj jazyk" (1930)
L'esperanto comme langue auxiliaire international (SdN, 1922)Zamenhof

Zamenhof-Linksammlung I
Zamenhof-Linksammlung II

Werke L.L. Zamenhofs
"Homaranismus (Zamenhof 1906, russ)
"Deklaracio pri Homaranismo" (Zamenhof, Madrid 1913)  II

Zamenhofs Beitrag am Rassenkongress 1913  II

Kongresaj paroladoj de Zamenhof  II
Lingvaj respondoj
Fundamenta Krestomatio
Esperanta proverbaro
La lastaj tagoj de Zamenhof
Privat: Vivo de Zamenhof
Internationale Sprache, Erstes Buch 1887
Unua Libro (russisch)

Stimme Zamenhofs
Bildnis von L.L. Zamenhof
Zamenhof (E.K. Drezen)
Genia Lingvisto venkita de etburgheco (E. Spiridovich)


"Sprachenfrage"

Sprachensituation in der Schweiz (I) pdf
Sprachensituation in der Schweiz (II) pdf
Sprachensituation in der Schweiz (III) pdf
Sprachensituation in der Schweiz (IV)
Sprachensituation in der Schweiz (V)
Sprachensituation in der Schweiz (VI)
Sprachensituation in der Schweiz (VII)
Sprachensituation in der Schweiz (VIII)
Sprachensituation in der Schweiz (IX) pdf
Sprachensituation in der Schweiz (X) pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impressum:
Unabhaengige private Schweizer Website, die den Themen "kuenstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" gewidmet ist.
Gegruendet 2005. Letzter Relaunch: Januar 2016
Webmaster: info@osteuropa.ch  Hosting by Hoststar.ch
 plansprachen.ch laeuft gemappt auch unter planlingvoj.ch und zamenhof.ch