Andreas Künzli
Universalaj Lingvoj en Svislando
Svisa Enciklopedio Planlingva
Encyclopédie des langues planifiées
Schweizer Plansprachen-Lexikon
Enciclopedia svizzera delle lingue pianificate

 


CDELI/SES La Chaux-de-Fonds 2006. ISBN 2-9700425-2-5  1129 paĝoj, 6 cm dika, 2000 g peza (kun skatolo)


Oficiala vendoprezo: fr. 90.- aŭ  € 60.-  plus sendokostoj (6 frankoj en Svislando (B) kaj proks. 14 EUR por eksterlando (B).

Mendu ĉe:   kuenzli@osteuropa.ch  aù  claude.gacond@ne.ch
Korrespondenz- und Bestelladresse:  
kuenzli@osteuropa.ch 


Communication conférence de presse

Mitteilung Pressekonferenz

Prospekto kaj mendilo (por elprinti)

Prospectus et bulletin de commande (à imprimer)

Prospekt und Bestellschein (zum Ausdrucken)

Kovrilo de la libro / Couverture du livre

Provizora enhavo

Varbafiŝeto

Prezenta teksto (E, F, D)

Probeseite Lexikon 1      Probeseite Lexikon 2       Probeseite Anthologie

Projekt "Schweizer Plansprachen-Lexikon" (GIL-Beiheft 8)
Schweizer Beitrag zum Plansprachen-Diskurs (GIL-Beiheft 9) pdf  GIL-Beiheft 14 pdf

Bibliographie Veröffentlichungen Künzli (aktualisiert, Stand Ende 2008)

Unuaj spontanaj reagoj

Aljuĝo de la "Premio Antoni Grabowski" 2008

  Dankparolado okaze de la aljuĝo de la "Premio Antoni Grabowski" 2008

Paĝo pri Andreas Künzli en Vikipedio

 

  

Prezentado de la libro fare de la aùtoro 2006 kaj 2007. 
Fotoj
de Stefano Keller kaj Peter Mosimann

 

Rezensionen, Artikel, Kommentare usw.
Recenzoj, artikoloj, komentoj ktp.

Beitrag in der Sonntagszeitung (Zürich) vom 23. August 2009
Originalartikel

Beitrag von swissinfo (Bern) vom 17. August 2007
deutsche Fassung:
http://www.swissinfo.ch/ger/120-jahre-esperanto-und-noch-immer-kein-durchbruch/6043116

Kelkaj reagoj ricevitaj de legantoj
file

Beitrag in der BERNER ZEITUNG (Bern) vom 2. November 2007
Originalartikel

Beitrag im BUND (Bern) vom 28. Juli 2007
Originalartikel

Beitrag in der COOPZEITUNG Nr. 27 vom 3. Juli 2007
Artikel

L'Impartial (La Chaux-de-Fonds) 14.4.2007 (a)
article

L'Impartial 14.4.2007 (b)
article

Rezension in Revue historique neuchâteloise, 4/2007
article (p. I)  article (p. II)

Rezension in Interlinguistische Informationen 61-62/2007 (Berlin)
Recenzo en Informilo por Interlingvistoj 61-62/2007 (UEA)
(Represita en Esperanto en Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft. Internationale Zeitschrift für Modellierung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften, Paderborn. Nr.  4/2007, S. 190-1)
file (Deutsch)     file (Esperanto)

Rezension von Alexandra Heinemann und Melanie Schnabel  (Interlinguistik-Studentinnen in Leipzig)
file (Deutsch) 

Recenzo de Walter Zelazny en Literatura Foiro 238/2009
file

Recenzo de Gonçalo Neves en Esperanto (UEA), oktobro 2007 (represita en Esperantologio / Esperanto Studies 4/2009)
file   file longa versio

Recenzo de Josè Antonio Vergara en Libera Folio, 23 septembro 2007
http://www.liberafolio.org/2007/svisaenciklopediorec
http://www.liberafolio.org/2007/svisalibro
file

Recenzo de Alen Kris en La Ondo de Esperanto, 8-9/2007
file

Recenzo de Ed Borsboom en SES informas 3/2007
file

Recenzo en Sennaciulo, SAT (julio-augusto 2007)
file (pdf)

Recenzo en La Sago (SAT-Amikaro)
file jpg

Artikolo en la retujo de SAT-Amikaro
http://www.esperanto-sat.info/article981.html

Raporto en Brasikfolio, Aprilo 2007
file jpg

La plej granda enciklopedio en Esperanto - Andreas Künzli respondas
Intervjuo en La "Ondo de Esperanto" - n-ro 152

De Suisia, la olima oaziso
Interviuvo da G. Neves al A. Künzli (Ido)
Intervjuo en Esperanto

Komento en Heroldo Komunikas:
http://www.esperantio.net/index.php?id=292

Precizigoj kaj kompletigoj de Jean Amouroux en La Gazeto n-ro 144/2009
Artikel

Recenzo en La Gazeto n-ro 144/2009 (F. Gobbo)
file

Mencio en Language Problems & Language Planning (LPLP)
file

Mencio en Zagreba Esperantisto 4/2007
file

Mencio en Cosmoglotta 305/2007
file

Recenzo en Panorama (Interlingua)
fajlo 1   fajlo 2

Artikolo en "Esperanto Aktuell" (Germana Esperanto-Asocio), 4/2007
file

Libroservo de UEA
http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7774

Katalog Universitätsbibliothek Bern
http://aleph.unibas.ch

Katalog Zentralbibliothek Zürich
http://opac.nebis.ch

Swissbib
http://www.swissbib.ch

www.helveticat.ch
Bei der Schnellsuche "Universalaj lingvoj" eingeben

RERO
http://www.rero.ch

Katalog Österreichische Nationalbibliothek
http://www.onb.ac.at/kataloge/12185.htm

Vikipedio
http://eo.wikipedia.org/wiki/Svisa_Enciklopedio
http://eo.wikipedia.org/wiki/Enciklopedio
http://eo.wikipedia.org/wiki/Svislando:Esperanto-movado
http://eo.wikipedia.org/wiki/CDELI

Enciklopedia materialo
Kovrilo pdf
Tiolpagho pdf
Enhavo pdf
Antauparoloj pdf
Enkonduko (germanlingva): Neutrale Universalsprachen pdf
Enkondukoj diverslingvaj pdf
Enciklopedio: Volapük
pdf
Antologio: Volapük pdf
Enciklopedio: Esperanto (enkonduko) pdf
Enciklopedio_ Esperanto A-B pdf
Enciklopedio_Esperanto C-D-E pdf
Antologio: 3-6 pdf
Enciklopedio: Esperanto Fa pdf
Enciklopedio: Esperanto Fb pdf
Enciklopedio: Esperanto G pdf
Antologio: 7-9 pdf
Enciklopedio: Esperanto H pdf
Enciklopedio_Esperanto: I-J pdf
Antologio: 10-12 pdf
Enciklopedio: Esperanto K
pdf
Enciklopedio: Esperanto L pdf
Antologio: 13-14
pdf
Enciklopedio: Esperanto M-N-O pdf
Enciklopedio: Esperanto P pdf
Antologio: 15-17 pdf
Enciklopedio: Esperanto R pdf
Enciklopedio: Esperanto S
pdf
Enciklopedio: Esperanto T-U pdf
Antologio: 18-21 pdf
Enciklopedio: Esperanto V-Z pdf
Antologio: 22-26
pdf
Enciklopedio: Ido pdf
Antologio: 27-33 pdf
Enciklopedio: Occidental pdf
Enciklopedio: Interlingua pdf
Enciklopedio: Interlingvistiko pdf
Antologio: 34-36 pdf
Antologio: 37-40 pdf
Kronolgio resumo pdf
Fontindikoj pdf
Bibliografio pdf
Nomindekso
pdf

 


Aufschaltung im Juli 2005. Aktualisierung im Juli 2010 und Januar 2016

Redaktion / Webmaster: Andreas Künzli, Bern, Schweiz, E-Mail: info@osteuropa.ch   © plansprachen.ch 2005-16